Reaction Advanced

REACTION ADVANCED - WYMYWACZ DO PŁYT FOTOPOLIMEROWYCH – NOWA GENERACJA!!!

Postępy w technologii wykonywania płyt fleksograficznych w ostatnich latach stworzyły nowe wymagania w zakresie rozpuszczalników do wymywania.

Coraz częściej słyszymy o konieczności zwiększenia prędkości wymywania, szybkiego suszenia, łatwej destylacji…

Nowej generacji rozpuszczalnik Reaction Advanced  gwarantuje lepszą wydajność, szybkość i jakoś – nie wymaga żadnych dodatków i nie jest łatwopalny.

 • Znikomy zapach – Przyjemne środowisko pracy i brak pozostałości zapachu na płycie.
 • Niepalny – Temperatura zapłonu 62 ° C. Poprawione BHP
 • Szybkie przetwarzanie – Zwiększona wydajność.
 • Wyjątkowa rozpuszczalność – Doskonała jakość płyty.
 • Szybka i łatwa destylacja – Nie wymaga uszlachetniania.
 • Nie brudzi procesora utrzymując resztki polimeru i czarnej maski w postaci zawiesiny.
 • Niska toksyczność – Bezpieczny w użyciu.
 • Ograniczony wpływ na środowisko – Niska zawartość związków aromatycznych i naftenowych, opracowana w celu promowania lepszej biodegradowalności, niższej ekotoksyczności i niższej reaktywności fotochemicznej (uzyskanie bardzo niskiego potencjału tworzenia ozonu).
 • Wysoka klarowność – syntetyzowany z metanu, Reaction Advanced to pierwszy wymywacz wykonany głównie z iso i normalnych parafin.
 • Znikomy zapach ze względu na niską zawartość składników aromatycznych i naftenowych.
 • Stworzony aby zapewnić bardziej stabilny, syntetyczny produkt o jednolitym składzie.
 • Dopuszczony do utylizacji pozostałości podestylacyjnych.

Oferujemy pełny serwis  w tym wymianę, konfigurację i kalibrację maszyny, ustawienie destylacji i odbiór dotychczasowego rozpuszczalnika.